دکتر مسلم اکبرزاده : رزومه و سایر اطلاعات

دکتر مسلم اکبرزاده Dr. Moslem Akbarzadeh


سوابق شغلی و حرفه ای

 • سرپرست مجموعه آزمایشگاه ها و کارگاه های گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی
 • مجری طرح پژوهشی در پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، پارک علم و فناوری خراسان
 • مجری طرح های پژوهشی مرتبط با زمین آمار و بهینه سازی شبکه های پایش کیفی منابع آب
 • مسئول آزمایشگاه های کیفیت آب، مصالح و کارگاه نقشه برداری دانشکده کشاورزی
 • راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه کیفیت آب و محیط زیست دانشکده کشاورزی
 • مشاور مرکز تحقیقات و معاونت پژوهشی سازمان دانشجویی استان خراسان رضوی
 • شورای بازبینی سرفصل دروس رشته مهندسی تکنولوژی عمران - علمی کاربردی
 • مدرس دروس فنی و مهندسی موسسات آموزش عالی و مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی
 • ناظر مقیم پروژه های مرکز اسناد، مرکز آزمایشگاهی و پژوهشکده مطالعات اسلامی
 • مدرس دروس مهندسی آب و بهداشت محیط در دانشگاه فردوسی و دانشگاه علوم پزشکی
 • مجری طرح های پژوهشی مرتبط با تصفیه تکمیلی فاضلاب و بهبود کیفیت پساب
 • مشاور زیست محیطی پروژه پارک موضوعی منطقه نمونه گردشگری
 • کارشناس زیست محیطی همکار در طرح پژوهشی بررسی اثرات زیست محیطی پساب
 • عضو کمیته اجرایی هشتمین کنگره بین المللی عمران، دانشگاه شیراز
 • عضو کمیته های علمی و اجرایی سمینار تخصصی نفت گاز و محیط زیست، دانشگاه شیراز
 • عضو ستاد برگزاری سمینار جایگاه تکنولوژی های نوین در صنعت آب و فاضلاب
 • خبرنگار شبکه خبری آب ایران، شرکت مدیریت منابع آب ایران
 • دبیر اجرایی همایش سازگاری با کم آبی، صنعت آب و برق کشور
 • مسئول ستاد خبری جشنواره ورزشی موسسات آموزش عالی وزارت نیرو
 • ناظر بر عملیات ویدئومتری چاه های آب و شبکه جمع آوری فاضلاب
 • ناظر بر عملیات حفاری روتاری و ضربه ای، لوله گذاری و شستشوی چاه های آب
 • کارشناس مقیم آزمایشگاه تصفیه خانه فاضلاب پرکندآباد، طرح تصفیه تکمیلی پساب
 • رتبه های برتر آزمون استخدامی کشور در سال هشتاد و چهار - استان خراسان
 • کارشناس همکار آزمایشگاه مکانیک خاک، دوره استاندارد و تحقیقات صنعتی
 • ناظر بر اجرای کلکتور جمع آوری فاضلاب شهری به روش پایپ جکینگ
 • کارشناس واحد مطالعات منابع آب و سدسازی شرکت های مهندسان مشاور
 • کارشناس همکار مطالعات هیدرولوژی و هیدروژئولوژی در پروژه های منابع آب
 • مجری خدمات نقشه برداری - مساحی، ترازیابی، توپوگرافی، تسطیح اراضی

مدارک علمی و حرفه ای

 • دانشنامه دکتری تخصصی علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی
 • دانشنامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - محیط زیست
 • گواهینامه اختصاصی آموزش ایمنی، حفاظت و مدیریت آزمایشگاه های دانشگاه فردوسی
 • گواهینامه آزمون اختصاصی زبان انگلیسی دانشگاه فردوسی (TELP)
 • گواهینامه بین المللی زبان انگلیسی - کمبریج (Upper-Intermediate)
 • گواهینامه آموزشی آزمون های مکانیک خاک - استاندارد و تحقیقات صنعتی
 • گواهینامه آموزشی کنترل کیفیت بتن - استاندارد و تحقیقات صنعتی
 • گواهینامه بین المللی زبان انگلیسی تافل (PBT500)
 • گواهینامه بین المللی راهبري كامپيوتر (ICDL)
 • گواهینامه آموزشی طراحی و ترسیم نقشه ها (AutoCAD)
 • گواهینامه آموزشی سنجش از دور (ArcGIS)
 • گواهینامه آموزشی نقشه برداری - فنی و حرفه ای

پژوهش ها و مصاحبه ها

 • آب باید کالای سرمایه ای محسوب شود
 • بررسی اثرات زیست محیطی آبیاری با پساب
 • نقدی بر عملکرد مدیریتی وزارت نیرو در بخش آب
 • اهمیت واحدهای عملیاتی و پژوهش های کاربردی در توسعه دانش بنیان
 • مقایسه و ارزیابی روش های ژئواستاتیستیک جهت پایش کیفی منابع آب زیرزمینی
 • شناسایی ایستگاه های همگن شبکه پایش کیفیت منابع آب زیرزمینی مشهد برمبنای آلودگی نیترات
 • بهینه سازی شبکه پایش کیفیت منابع آب زیرزمینی شهرمشهد با استفاده از مدل سازی فضایی-زمانی
 • کاربرد روش های آماری پیشرفته در ارزیابی و طراحی شبکه بهینه پایش کیفیت منابع آب زیرزمینی
 • ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی شهر مشهد با استفاده از کریجینگ نشانگر بر مبنای آلودگی نیترات
 • بررسی کاربرد روش های زمین آمار و نظریه اطلاع در تعیین شبکه بهینه پایش کیفیت منابع آب زیرزمینی
 • بررسی فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی در تصفیه تکمیلی پساب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف آبیاری
 • استفاده همزمان از آنتروپی و کریجینگ فضایی - زمانی برای تعیین شبکه بهینه پایش کیفیت منابع آب زیرزمینی
 • بررسی حذف جلبک از پساب برکه های تثبیت فاضلاب به روش انعقاد، لخته‌سازی، ته‌نشینی و فیلتراسیون شنی تند